pil pil
Niels Nielsen. Stochholm*
(1704-1773)
Maren Pedersdatter*
(1708-1790)
Jens Fischer*
(1718-)
Nikolaj Nielsen Stochholm*
(1742-1820)
Maren Jensdatter Fischer*
(1748-1836)

Jens Nicolajsen Stochholm
(1771-1833)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Karen Margrethe Friborg

2. Ane Birgit Swendsen

Jens Nicolajsen Stochholm

  • Født: 15 Mar. 1771, Vor Frelser Kirke Horsens Skanderborg
  • Ægteskab (1): Karen Margrethe Friborg den 14 Maj 1800 i Vorde Kirke Viborg 1
  • Ægteskab (2): Ane Birgit Swendsen den 28 Maj 1817 i Viskum Kirke Viborg 2
  • Død: 21 Feb. 1833, Budolphi Kirke Aalborg i en alder af 61 år 3

  Notater:

Ikke fundet fød i KB

Jens Stochholm videre præste karriere

De sidste år han var i Vammen fungerede han som Stiftsprovst i Viborg.
I Ålborg var han først sognepræst for Frue Menighed og fra 1829 sognepræst for R(B)udolphi menighed.
Fra 1827 til sin død fungerede han som biskop, da bispeembedet i den tid stod Vacant. En foranstaltnig som gjordes fornøden ved bispestolens i afdøde biskop Jansens tid påtagne gæld til det offentlige, hvilken nu skulle afbetales i en række af år ved at tilbageholde biskoppens hovedindkomster.

Fra Dansk Biografisk Lexikon
Stockholm, Jens, 1711-1833, Præst, Søn af Organist og Kjøbmand Nicolai S. og Maren f. Fischer, er født i Horsens 15. Marts 1711. Han blev Student fra Fødebyens Skole 1790 og tog theologisk Embedsexamen 1793, hvorefter han ?k Borchs Kollegium. 1798 blev han Sognepræst for Dollerup-Finderup-Ravnstrup, hvorfra. han 1801 for?yttedes til Vammen-Lindum-Bigum, begge Embeder i Viborg Stift. 1812: blev han Arntsprovst for Nørlyng og 4 andre Herreder, 1821 blev han Sognepræst for vor Frue Kirke i Aalborg og Nørre Tranders samt Stíftsprovst i Aalborg, 1829 Sognepræst ved Budolphi Kirke sammesteds, og fra 1821 var han efter R. Jansens Død fungerende Biskop. Han døde 21. Febr. 1833. _ Han ægtede 1. (1800) Karen Margrethe Friberg (død 1815), Datter af Præsten Peter Wandet F. i Varde, 2. (1817) Anna Svendsen (f. 1193 d. 1872:), Datter af Forvalter Anders S. paa Skjern. S. havde i Dollerup været Præst for O. Høegh-Guldberg, da denne boede paa Hald, og den forhenværende Statsmand var bleven den unge Præst "en Støtte for hans Aabenbaríngstro", der lod Bibelen gjaelde i hele sin Myndighed. Som Provst var han ivrig og dygtig, men ogsaa heftig og hensynsløs; de vantro kaldte ham en Híerark; i Aalborg klagedes der over hans Ultra.- royalisme og -orthodoxi, i Viborg over hans moralske Rigorisrne. Han har oversat Seilers "Religionen efter Fornuft og Bibel i deres Overensstemmelse" (1800), skrevet "Løsagtighed er ingen Synd, denne Mening bestredet" (1818), fremdeles om Ægteskabsskilsmisse (1814), hvor han vilde have Bevillingerne afskaffede, og om "Selv- morderens Forbrydelse beskuet í Kristendommens Ly" (1831). 1832 skrev han i ]. Møllers XX mod Grundtvigs Theori om den apostoliske Trosbekjendelse. Hans Biograf ]. Møller siger om ham, at af de 2 Egenskaber, man maa ønske enhver Skribent, Begejstríng og Besindighed, besad han kun den første.

laudabilis, (lat. 'rosværdig'), laud, højeste karaktertrin fra forordning af 11. maj 1775 om universitetseksaminer med titlen Forordning, Angaaende hvorledes saavel ved Examen artium, som andre Examina academica, herefter ved Universitetet i Kiøbenhavn skal forholdes.

Det hedder her: "Isteden for de saa kaldede Bene, gives af hver Professor i sin Rubriqve i Protocollen Characterer: Laudabilis, Haud illaudabilis og Haud contemnendus. Giør Candidaten rigtig og for den Alder tilstrækkelig Rede, faar han Haud illaudabilem; Viser han tydelig, at han indseer Sammenhængen i Videnskaberne og det finere i Sprogene, da fortiener han Laudabilem; Kan han ej giøre tilstrækkelig Rede for hvad han bør vide, og ved to og tre saadanne Spørgsmaale standser, faaer han kun Haud contemnendum; Feiler han i det Fundamentelle selv, og røber overalt Uvidenhed, bør ham ingen Characteer gives."

  Begivenheder i hans liv:1. Dåb, 1771, Vor Frelser Kirke Horsens Skanderborg.2. Bopæl, 1787, Nørregade 20 Horsens Skanderborg. 4
Danmark

3. Uddannelse: cand. theol. med Laudabilis, 22 Apr. 1793.

4. Beskæftigelse, 21 Sep. 1798. 5
(Viborg)
Sognepræst til Dollerup, Finderup og Ravnstrup5. Beskæftigelse, 1801, Dollerup Kirke Viborg. 5

6. Beskæftigelse: Sognepræst til Vammen, Lindiern og Bigum (Viborg), 1801.

7. Bopæl, 1801, Fallesgårde Dollerup Viborg. 6

8. Beskæftigelse: Amtsprovst over Rinds, Nørlyng, Sønderlyng, Middelsom Houlberg Herreder, 1812.9. Beskrivelse: Diskussion om løsagtighed bl.a. lejebiblioteker, 1818.10. Beskrivelse: Angriber det uindskrænkede monarki, 1820.

11. Udmærkelse: Ridder af Dannebrog, 1826.12. Beskæftigelse: Stiftsprovst til Ålborg, 1827.13. Begravelse, 1833, Budolphi Kirke Aalborg.14. Død, 1833. Dødsannonce15. Beskrivelse: Bispegårdens nedlæggelse, 1916. Aalborg Stiftstidende


Jens blev gift med Karen Margrethe Friborg, datter af Peder Vandel Friborg og Mariane Schiernbech, den 14 Maj 1800 i Vorde Kirke Viborg.1 (Karen Margrethe Friborg blev født den 28 Apr. 1780 og døde den 11 Sep. 1815 i Vammen Kirke Viborg 7.)


Jens blev derefter gift med Ane Birgit Swendsen, datter af Anders Swendsen og Elisabeth Sandberg, den 28 Maj 1817 i Viskum Kirke Viborg.2 (Ane Birgit Swendsen blev født den 8 Mar. 1793 i Skjern Kirke Viborg 8 og døde den 22 Jun. 1872 i Viborg Sortebrødre Kirke Viborg 9.)


Kilder


1 Kirkebog Vorde Viborg 1800, Opslag 86 Til Venstre (måske noget ulæseligt øverste højre kolonne).

2 Kirkebog Viskum Viborg 1817, Opslag 37

Viet "Hjemme" Iflg rau-tonnesen: Thorsagergaard.

3 Kirkebog Budolphi Ålborg 1833, Kirkebog Budolphi Ålborg 1833. Opslag 3 Til Venstre
Ikke Budolphi Landsogn. Surety:3

4 Folketælling 1787 Horsens Købstad Skanderborg, Folketælling 1787 Horsens Købstad Skanderborg. Opslag 50. Surety:2

5 Nygårds sedler (Dansk Demografisk Databaser), Nygårds sedler (Dansk Demografisk Databaser). Surety:3

6 Folketælling 1801 Dollerup Viborg, Folketælling 1801 Dollerup Viborg. Opslag 2
Fallesgårde på nutidsdansk. Surety:2

7 Kirkebog Vammen Viborg 1815, Kirkebog Vammen Viborg 1815. Opslag 118 Til højre. Surety:3

8 Kirkebog Skjern Viborg 1793, Kirkebog Skjern Viborg 1793. Opslag 31. Surety:2

9 Kirkebog Sortebrødre Viborg 1872 død, Kirkebog Sortebrødre Viborg 1872 død. Opslag 103. Surety:3


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Feb. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af christian@neven.dk