pil pil
Nikolaj Nielsen Stochholm*
(1742-1820)
Maren Jensdatter Fischer*
(1748-1836)
Peder Vandel Friborg
(1745-)
Mariane Schiernbech
(1753-1835)
Jens Nicolajsen Stochholm
(1771-1833)
Karen Margrethe Friborg
(1780-1815)

Peder Wandel Stochholm
(1802-1870)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Emilie Henriette Wahl

Peder Wandel Stochholm

  • Født: 30 Jul. 1802, Vammen Kirke Viborg 2
  • Ægteskab (1): Emilie Henriette Wahl den 12 Maj 1829 i Vor Frue Kirke København 1
  • Død: 28 Mar. 1870, Ledøje Kirke København at age 67 3

  Notater:

laudabilis, (lat. 'rosværdig'), laud, højeste karaktertrin fra forordning af 11. maj 1775 om universitetseksaminer med titlen Forordning, Angaaende hvorledes saavel ved Examen artium, som andre Examina academica, herefter ved Universitetet i Kiøbenhavn skal forholdes.

Det hedder her: "Isteden for de saa kaldede Bene, gives af hver Professor i sin Rubriqve i Protocollen Characterer: Laudabilis, Haud illaudabilis og Haud contemnendus. Giør Candidaten rigtig og for den Alder tilstrækkelig Rede, faar han Haud illaudabilem; Viser han tydelig, at han indseer Sammenhængen i Videnskaberne og det finere i Sprogene, da fortiener han Laudabilem; Kan han ej giøre tilstrækkelig Rede for hvad han bør vide, og ved to og tre saadanne Spørgsmaale standser, faaer han kun Haud contemnendum; Feiler han i det Fundamentelle selv, og røber overalt Uvidenhed, bør ham ingen Characteer gives."


Peder Wandel's liv

Stockholm, Peter Wandet, 1802-70, Præst, Søn af ovennævnte Stiftsprovst Jens S., er født i Vammen 3o. Juli 18o2. Han blev privat dimitteret 1821 og tog theologisk Embedsexamen 1325. 1827 konstitueredes han som Adjunkt i Aalborg, og 1828 blev han Sognepræst for Hodde-Tistrup i Ribe Stift. Han var Medlem af Tíendekommissionen for Øster og Vester Horne o. ?. Herreder 1832-37. 1836 blev han Sognepræst for Levring og Hørup i Aarhus Stift og 1839 Provst for Lysgaard m.fl.. H. Herreder. 1845 forflyttedes han til Ørsted í samme Stift og blev s. A. Provst for Rugsø m. fl. Herreder. 1859 forlyttedes han til Ledøje og Smørum paa Sjælland. Han var 1869 Medlem af Kommissionen for at tage Fattigvæsenets Ordning under Overvejelse. Han døde 28. Marts I870. 1829 ægtede han Emilie Henriette Vahl (f. 1809 d.1886), Datter af Major i Brandkorpset, Tømmermester Christopher V. -- S. nød Anseelse baade som en dygtig Præst og som en praktisk Mand. Sammen med J. B. Daugaard udgav han 1835 i

Fra Paul Nedergaard:
Peder W. Stockholm (1828 \emdash 36) flyttede til Levring-H, se Ledøje-S, var en praktisk dygtig mand, tiendekommissær i Ø-V Horne herr, blev senere provst. Han stod biskop Daugaard nær og udgav sm m ham >Udtog af den bibelske historie<, der udkom i mange oplag. Hans præstegaard var præget af tidens kultur (hans fader var stiftsprovst i Aalborg), af hans lune og alvor og store gæstfrihed. Han gjorde meget for skole- og fattigvæsen (se iøvr her I, 402). Hans hustru var livlig og selskabelig. Præstegaarden var ikke stor, men hyggelig, midt paa gaardsplad-sen stod en vældig lind, hvis krone bredte sig over hele pladsen. Det nuvær store linde-træ er plantet 1854. Navnlig nabopræsten. Daugaard kom her meget. Der var slemt drik-keri i sognet, meget kortspil, Stockholm og Daugaard gik energisk mod dette uvæsen. (Præstehist saml, 1929, s 332 f). _ Provst C. L. Tobiesen (1836-45) var en meget bety-delig præst, han flyttede til Torstrup-H, se der. Kirkegangen var god.

  Begivenheder i hans liv:1. Dåb, 1802, Vammen Kirke Viborg.

2. Uddannelse: Student, 1821.

3. Uddannelse: cand. theol. med Laudabilis, 1825.4. Beskæftigelse, 1828, Hodde Kirke Ribe. 4

5. Beskæftigelse: Præst i Hodde Tistrup, Levring (Viborg) og Ørsted (Randers) der senere provst, 1828. 46. Bopæl, 1834, Hodde Præstegård Ribe. 57. Bopæl, 24 Maj 1837-1845, Levring præstegård Viborg. 68. Beskæftigelse, 1840, Levring Kirke Viborg.9. Beskrivelse: Diskussion om skolelærer-lønninger, 1844.10. Beskrivelse: Fyrer en lærer, 1847.11. Beskrivelse: Mere om fyringen, 1847.12. Beskæftigelse, 1850, Ørsted Kirke Randers.13. Bopæl, 1850, Ørsted Præstegård Randers. 714. Bopæl, 1859 Til 1860, Ledøje Præstegård København. 8 Udvævnelse i Skive Avis 8. apr. 1859

15. Udmærkelse: Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.Landdagsmand, 1860. 816. Beskrivelse: Udgivelse af kampskrift om præsters aflønning, 1862.

17. Beskæftigelse: Præst i Ledøje, 1870.

18. Bopæl, 1870, Ledøje Præstegård København. 919. Begravelse, 1870, Ledøje Kirke København.20. Nekrolog, 1870.21. Skifte, 1887. Denne begivenhed blev delt med Emilie Henriette Wahl


Peder blev gift med Emilie Henriette Wahl, datter af Johan Christopher Wahl og Maria Elisabeth Wolf, den 12 Maj 1829 i Vor Frue Kirke København.1 (Emilie Henriette Wahl blev født den 26 Feb. 1805 i Frederiks Tyske Kirke, København 10 og døde den 6 Dec. 1886 i København.)


Kilder


1 Kirkebog Vor Frue København 1829, Opslag 249 (Ny udgave 1813-1838).

2 Kirkebog Vammen Viborg 1802, Kirkebog Vammen Viborg 1802. Opslag 215 Nederst. Surety:3

3 Kirkebog Ledøje København 1870, Kirkebog Ledøje København 1870. Opslag 124 (Ny udgave 1845-1873). Surety:3

4 Nygårds sedler (Dansk Demografisk Databaser), Nygårds sedler (Dansk Demografisk Databaser). Surety:3

5 Folketælling 1834 Hodde Ribe, Folketælling 1834 Hodde Ribe. Opslag 2. Surety:3

6 Folketælling 1840 Levring Viborg, Folketælling 1840 Levring Viborg. Opslag 2
Viborg amt. Surety:3 .... Folketælling 1845 Levring Viborg, Folketælling 1845 Levring Viborg. Opslag 6
Viborg amt. Surety:3 .... Nygårds sedler (Dansk Demografisk Databaser), Nygårds sedler (Dansk Demografisk Databaser). Surety:3

7 Folketælling 1850 Ørsted Randers, Folketælling 1850 Ørsted Randers. Opslag 2
Randers amt. Surety:3

8 Folketælling 1860 Ledøje København, Folketælling 1860 Ledøje København. I oversigten: Landdagsmand og Ridder af Dannebrog. Opslag 10 Til venstre Surety:2

9 Folketælling 1870 Ledøje København, Folketælling 1870 Ledøje København. Opslag 32. Surety:3

10 Kirkebog Frederiks Tyske Kirke 1805, Kirkebog Frederiks Tyske Kirke 1805. Opslag 60 Til venstre (Ny udgave 1789-1813). Surety:3


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Nov. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af christian@neven.dk