pil pil pil pil
Christian Gottwald Neven*
(1841-1878)
Anna Wilhelmine Mørck*
(1844-1874)
Peder Hansen Stochholm*
(1843-1921)
Johanne Frederikke Svendsen*
(1859-1923)
Johannes Hermann Otto Neven*
(1871-1944)
Mettedora Cecilie Marie Stochholm*
(1881-1962)

Frode Otto Stochholm Neven*
(1922-2000)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Inger Lise Kramp*

2. Lilli Norland Jensen

Frode Otto Stochholm Neven*

  • Født: 3 Apr. 1922, Sions kirke København 2
  • Ægteskab (1): Inger Lise Kramp* den 12 Jun. 1948 i Ordrup Kirke København 1
  • Ægteskab (2): Lilli Norland Jensen omkring 1972
  • Død: 1 Aug. 2000, Slangerup Kirke Frederiksborg, at age 78 3

  Notater:

Ktas Telefon fra 1961: 94 93 20
Bemærk at Frode blev døbt sent. Han fortæller (via Lise Kramp) at det var mærkeligt at få hældt vand på hovedet som 8-årig.
Han blev kun døbt, fordi han skulle i skole! Faderen Johannes Otto havde meldt sig ud af folkekirken i 1923.

Bisættelse fra Slangerup kirke mandag, den 7. August 2000 kl. 13.
Præst: Visti Pedersen - fars gode ven i Uvelse.
Afdøde: Frode Otto Stochholm Neven
Cpr. nr. 030422-xxxx
Samtalt i hjemmet 2/8 2000
Pårørende: Lilli, søn Christian + svigerdatter
Deltagere: 60 ?
Bedemand: Per Larsen
Søn: Inviterer til kaffe i Uvelse. Sognegård
- før vi bærer til rustvognen.
Fanevagt v/ kisten - af Hjemmevæmsfolk.

Kære Lilli, Christian m/ familie og alle venner af Frode Neven.
Ved vores afsked heri dag vil jeg først læse nogle vers fra Bibelen. Det er fra Paulus" brev til Romeme, hvor der i kapitel 8. bl. a. står følgende:
"Er Gud for os, hvem kan da være imod os. Han, som jo ikke sparede sin egen Søn, men gav ham hen for os alle, hvor skulle han kunne andet end skænke os alt med ham? - Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud er den, som retfærdiggør. Hvem er den, som fordømmer? Kristus er den, som er død, ja meget mere: som er opstanden, som er ved Guds højre hånd, som også går i forbøn for os. - Hvem vil kunne skille os fra Kristi kærlighed? T rængsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nøgenhed eller fare eller sværd? - Men under alt dette mere end sejrer vi ved ham, som elskede os. Thi jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget tilkommende eller kræfter eller det høje eller det aj/be eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed í Kristus Jesus, vor herre. "
- Så vidt Bibelens ord. Amen
"De største skibe, som sejler på vandet,
strander engang omsider,
hvad enten revlernes takkede sav
eller værfternes økser dem bider;
de største ege, som står på landet,
står ej til evige tider;
de strækker de trætte sider langs jorden og hugges op. "

Således skrev Holger Drachmann i sit fremragende digt: "Den store Bjørns endeligt!" - om en stor og stout mand, der aldrig i sit livs skabte dage havde været bange for noget som helst, - og som også på sit dødsleje - endnu engang - blev bekræftet i, og vished om, at han heller intet havde at frygte fra Vorherres side. Og det er næsten indlysende, at jeg måtte nævne disse vers heri dag. - Faktisk af alle de grunde, jeg overhovedet kan komme i tanker om.
Frode var - i mere end én forstand - én af de gamle Ege, der stod heri landet, - og det er et smerteligt tab, at han nu ikke mere er iblandt os. - Først og fremmest for jer, hans nærmeste, - men også for alle os andre, som lov til at lære ham at kende - og regne os blandt hans venner. Hjemmeværnet havde Frodes interesse og forkærlighed på en særlig måde. - Og æresvagten heri dag - véd jeg - også er et udslag af både respekt og af en gengældt taknemlighed fra hans mange gode venner - og kammeratskabet dér. Og det var umuligt andet end at Frode vandt sig mange venner. Han var et utrolig venligt og behageligt menneske. Intelligent og beskeden, - nobel, tilbageholdende - og begavet med evner og indsigt i alverdens ting.
Hertil kom så hans humor, hans glimt i øjet, hans øre for det danske sprogs og skønhed, - og hans glæde ved at kunne glæde os andre - store og små.
Frode var ældste mand på Stenager. - Og han burde egentligt have været Æresborger i Stenager Vejlaug, hvis årlige fester han altid deltog i, - og hvor et fast punkt på dagsordenen var, at Frode læste op - eller rettere reciterede - ét eller andet litterært, - som han altid kunne udenad. Han mestrede det levende ord som meget få andre. - "Begravelsen i Nevada" frernførte han - næsten bedre en Ebbe Rohde. - Og vi husker monologen om den musikalske familie, hvor én kom til at sluge sin mundharpe, - eller hittet over alle: Om Noa, der efter vand kun ville drikke vin, - og ikke længere vand, - hvori alt pakket jo druknede.
Men det var i aller videste forstand, at Frode var en Ordets mand. - Hans slægt bagude tæller præster og provster i det sønderjyske. - Og det kunne vi også godt registrere, når vi holdt vore utroligt spændende Studiekredsaftener i Sognegården. - Frode elskede at være med - og debattere med om alt muligt mellem himmel og jord. - Og ote når vi fulgtes ad hjem gennem præstegårdens have, så kunne han på - som et kælenavn - at sige: "Det var nu et godt "Bønnemøde ", vi havde i aften. Og ellers kunne vi stå og kikke stjerner og tale om alt muligt, - for også Frode var B-menneske og gik sent i seng. - Og ofte fordi han skulle hjem og se ét eller andet på en satellitkanal, som han optog - og senere hen viste for os andre i Studiekredsen. , Jeg vil også nævne e i Uvelse. - Sogne- møderne, kalder vi dem. Her har I troligt været med, Lilli. - Og også her har Frode gange glædet os, overrasket os - og imponeret os.
F. eks. da en foredragsholder var blevet syg og meldte afbud. - Hvem trådte til med kort varsel? - Det gjorde Frode Neven. - Og med hvad? - Ved at citere Adam Oehlenschlägers: "Guldhornene " - fra ende til anden, - uden stop, uden vaklen, uden æhh og øhh og uden manuskript.
Og sidste gang, vi hørte Frode, det var, da han indviede os i mysterieme omkring Universets tilblivelse og opretholdelse. - Han havde fulgt nogle forelæsninger sammen med sin søn - dig, Christian, - og minsandten om ikke han formåede at give sin viden videre til os alle, så selv den ældste tilhører forstod lidt af det - og roste Frodes pædagogiske naturtalent.
Nogle menneskers navne afslører af og til ét og andet. - Det er også tilfældet med Frode Neven. - Eitemavnet tyder på hollandske aner, - og det er præcis var der var tilfældet. Frodes slægt kom hertil - engang for århundreder siden. Nu er slægten for længst blevet dansk, endog meget stærkt dansksindet. Frodes far var officer i hæren, og det var Frode også, - ligesom man vel kan sige, at den almindeligt kendte hollandske forkærlighed for planter, blomster og gartneri, - også stadigvæk kunne fornemmes i Frodes årer. Frode var en god, kristen, dansk mand. Også derfor er der på hans kiste.
- Og der burde egentligt også have ligget alle de ordener, som han havde modtaget. - Men to af dem, vil jeg nævne, - to militære ordener: En hollandsk og en dansk. - Den første er en udholdenhedsmedalje - stammende fra en kendt og frygtet march - med fuld oppakning - på vistnok op mod et par hundrede km., som han havde gået gange, - og så en dansk orden, - vistnok for lang og tro tjeneste.
Jeg sad - for nogen siden - og kikkede i salmebogen, - om der dog ikke i DDS skulle være salmer af hollandsk oprindelse. Og det var der faktisk. Jeg fandt en enkelt, skrevet af en luthersk præst i Leeuwarden ved navn Christoph Anton Müller. Han blev født for godt 300 år siden, - og i hans salme - det er nr. 529 - står der i et af versene noget om at gøre en indsats - om at tage springet - og så holde fast - og gøre gavn og nytte - dér, hvor man nu har valgt at slå sig ned, - eller hvor skæbnen har ladet én havne.
F. eks. hedder det således i ét af versene om den viljestyrke, der må til:
"Hvo hånden begynder at lægge på ploven,
han tage den ikke tilbage igen!
Frimodig, ej bange, ej heller forvoven,
thi begge er ikke bestandigheds ven;
hver stride så længe, at sjælen kan trænge
sig ind i den himmelske bolig,
som Jesus de stridende lover så trolig. "


Også dette, nåede Frode og jeg at tale om. - Og han var ikke bange. Han vidste godt, han skulle dø, - og han kunne tale derom.
På sygehuset lå han og glædede sig over skyerne, buskene og træerne ovre på skråningen mod øst. - Han fortalte mig navnene på dem alle, - og på trods af sin situation, bevarede han humøret til det sidste.
"Det er et fremragende hotel, jeg bor på her!" sagde han. Men jeg vil nu geme hjem og se det hele en sidste gang. "Vi har haft 21 dejlige år i Uvelse, og jeg indrømmer gerne, at vi godt ville have hat 10 - 15 år merel"
Men sådan skulle det altså ikke være. - Men Frodes sidste ønske gik i opfyldelse: Han lov at dø derhjemme. - Og det er takket være dig, Lilli. - Du var der - hele tiden - og lige til det sidste, - og uden dig og din utrolige indsats, havde Frode ikke været den, han var - og ikke fået den afsked med tilværelsen, som han
Frode Neven blev født i Sions sogn i København den 3. April 1922, - og han sov stille ind hjemme på Stenager 4, den 1. August - kort efter at have hørt Uvelse kirkes a ringe for sidste gang. - Æret være Frode Nevens minde - og Guds fred være med os alle.

  Begivenheder i hans liv:

1. Animeret Billede: Klik her.2. Bopæl, 1922-1 Maj 1923, Wedellsborggade 66, 3 København.
Danmark3. Født, 3 Apr. 1922, Sions kirke København.4. Bopæl, 1928, Skotterupgade 14 København.5. Bopæl, 1928-1938, Stengårds Alle 43-45 Lybngby København. 4
Gladsaxe, , Danmark6. Dåb, 9 Aug. 1930, Gladsaxe Kirke København. 57. Bopæl, 17 Okt. 1938, Jernbanevej 51 Lyngby København.
, Danmark8. Bopæl, 1940, Webersgade 13, 1 København. 6

9. Uddannelse, 1941. 7 Student

10. Beskæftigelse: Radiotelegrafist, 1947.11. Bopæl, 1948, Lottenborgvej 3 Lyngby København. 8
Lyngby-Taarbæk, , Danmark12. Bopæl, 1948-17 Apr. 1955, Sommervej 5 Charlottenlund København. 3
Danmark13. Bopæl, 17 Apr. 1955-1978, Højdiget 18, Herlev København. 3

14. Beskæftigelse: Fuldmægtig i genforsikringsselskab.15. Familiebillede: Familien Kramp Guldbryllup, 1962. Denne begivenhed blev delt med Christian Stochholm Neven*, som også delte den med Charlotte Kramp (Vidne), Grete Kramp (Vidne), Inger Lise Kramp* (Vidne), Jørgen Lassenius Kramp (Vidne), Lone Kramp (Vidne), Ole Lassenius Kramp (Vidne), Paul Lassenius Kramp* (Vidne), Per Lassenius Kramp (Vidne), Steffen Kramp (Vidne), Svend Kramp (Vidne), Tove Ingrid Prasz (Vidne), og Vibeke Frisenette (Vidne)16. Bopæl, 1 Aug. 2000, Uvelse Slangerup Frederiksborg. 3
Danmark17. Begravelse, Aft 1 Aug. 2000, Slangerup Kirke Frederiksborg.


Frode blev gift med Inger Lise Kramp*, datter af Paul Lassenius Kramp* og Marie Bolette Blædel*, den 12 Jun. 1948 i Ordrup Kirke København.1 (Inger Lise Kramp* blev født den 24 Aug. 1924 i Sommervej 5 Charlottenlund København, 3 og døde den 21 Maj 2021 i Maaløv Kirke København.)


Frode blev derefter gift med Lilli Norland Jensen, datter af Christian Marinus Jensen og Elna Cecilie Nielsen, omkring 1972. (Lilli Norland Jensen blev født den 22 Jan. 1931 i Middelfart Odense 3.)


Kilder


1 Kirkebog Ordrup København 1948, Opslag 16.

2 Kirkebog Sion København 1922. Opslag 192 Øverst

3 Familie Neven historie, Familie Neven historie. Hvad vi nulevende husker og har fået fortalt.
Måske med et gran salt?. Surety:1

4 Folketælling 1930 Gladsakse København Johannes, Folketælling 1930 Gladsakse København Johannes. Opslag 3349. Surety:3

5 Kirkebog Sion København 1922.

6 Folketælling 1940 Webersgade København. Opslag 171 (Sall Data)

7 Christian Nevens Billed-galleri, Christian Nevens Billed-galleri. Surety:1

8 Kirkebog Ordrup København 1948, Kirkebog Ordrup København 1948. Kirkebog København Ordrup 1948. Surety:3


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Nov. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af christian@neven.dk