pil pil pil
Ludvig I af Eberstein*
(1206-1283)
Adelheid Gleichen*
(1206-1284)
Esbern Vognsen*
(1192-1268)
Margrethe Galen*
(1199-1268)
Albrecht IV von Eberstein*
(1235-1289)
Marianne Esbernsdatter Udsen*
(1238-1295)
Albert Albrechtsen Eberstein*
(1270-1349)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ingjerd Jensdotter Kalf*

Albert Albrechtsen Eberstein*

  • Født: 1270, Eberstein, Breunsweig, Niedersachsen Tyskland, , ,
  • Ægteskab (1): Ingjerd Jensdotter Kalf* i 1329
  • Død: 1349, Viborg at age 79
  • Begravet: Gråbrødre Klosterkirke Viborg

  Notater:

Eberstein og Rydhave

Noter : Vinderup Egnshistorisk Forening
Rydhave.

Denne Gaard har sandsynligvis ligesom Landting tilhørt Ridder Albert Albertsen, der levede i første Halvdel af det 14. Aarh. og som i Slægtsbøger kaldes "af Rydhave", ligesom hans Søn Henrik Albertsen ogsaa i Slægtsbøger kaldes til Langtind og Rydhave. Sidstnævntes Brodersøn Anders Albertsen til Tovskov i Gram Herred pantsatte 1377 til Aage Hiedison, kaldet Puder, for 100 Mrk. lybsk sine Ejendomme (vil vel sige Arvepart) i Rydhave (Rythehauæ) og i Ginding Herred. Dette Pant var endnu ikke indfriet 1391.

Nævnte Aage Puder, efter hvem Pudderskjær ved Lille Bøge vistnok havde Navn, var gift med Anders Albertsens Søskendebarn Fru Karen Henriksdatter til Langtind, og da Anders Albertsen havde skænket Rydhave til Ribe Bispestol, uden at have indløst Pantet fra hende, sluttede hun 1422 den Overenskomst med Biskop Christiern, at hun skulde have Rydhave tilligemed det andet Gods i Hjerm og Ginding Herred, som Albert havde givet Bispestolen, med Undtagelse af Gods i Bordbjerg Sogn, og Biskoppen gav Afkald paa videre Tiltale for hendes og hendes Mands Oppebørsler af Godset og fordi de ikke havde villet udlevere det til Bispestolen. Til Gengæld gav Fru Karen Bispestolen 6 Gaarde i Egebjerg, 1 i Sale, 1 i Aale og 1 i Bjert; desuden tilbandt hun sig at betale Biskopperne i Ribe aarlig 2 Øre godt Korn. Om de Vanskeligheder, dette Skøde fremkaldte, se foran under Landting.

Langtind og vistnok tillige Rydhave gik i Arv til Fru Karens Svigersøn Jens Eriksen (Banner), hvis eneste Datter blev gift med Niels Eriksen (Gyldenstjerne). Ved Skiftet efter ham fik hans Datter Inger 1486 udlagt Landting og alt Faderens Gods i Ginding Herred, hvorunder Rydhave, der paa den Tid maa have været en mindre Gaard, har været indbefattet. Hendes og hendes Mand Niels Timmesen Rosenkrantzes Søn Axel Nielsen Rosenkrantz fik Landting og skriver sig tillige 1523 til Rydhave, som han vel har opbygget som Herregaard for at kunne efterlade en herskabelig Gaard til hver af sine Sønner. Under Grevens Fejde har Rydhave vistnok lidt Overlast, thi efter at de rolige Tider vare vendte tilbage, stævnede Jørgen Persen i Rydhave, der maa have været Foged, flere Personer, fordi de havde taget Klæder, Sølv og Penninge fra hans Hustru, efter at Johan Rantzau havde givet Lejde. Det er altsaa Kongens Parti, der gjorde ham Fortræd, ligesom han ogsaa stævnede Frands Iversen til Vejbjerggaard, fordi denne og hans Svende havde frataget ham en Fole med Ridetøj.

Den, der kan nævnes som den første særlige Ejer af Rydhave, er altsaa Niels Axelsen Rosenkrantz, der efter Faderens Død 1551 fik Rydhave udlagt til sig. Under Rydhave er, formodentlig i Axel Rosenkrantzes Tid, lagt en Gaard i Sønder Bjert, thi der nævnes en Lavhævd af 1547, som Riddersmænd, Præster og gode Bønder havde svoret og gjort, at samme Gaard er med rette til Rydhave, efterdi hun er bygget af Hovedgaadens Ejendom. Der nævnes ogsaa en Lavhævd af 1571, at Sandemænd havde indsvoret den til Rydhave Hovedgaad, og 1579 hævdede Folmer Rosenkrantz sin Ret dertil paa Herredstinget.

1555 skiftede Niels R. og Broderen Erik Langtinds og Rydhaves Skove imellem sig, saaledes at der til Rydhave skulde ligge Romkjær, Blaabjergkjær, Rølund Grob, Vejsgaard Lund, se nærmere foran under Landting. De to førstnævnte Skove hørte til 2 Gaarde i Bjert; der er bevaret et Tingsvidne fra Ginding Herrred, mærkeligt nok fremkaldt af Erik Rosenkrantz til Langtind, paa hvis Vegne Las Nielsen tiltalte nogle Mænd i Sønder Bjert for Drift og Brug, de havde gjort i Erik Rosenkrantzes Skov Rydhave Skov; da fremgik 4 Mænd i Bjert "og sagde forskrevne Las Nielsen i Hand, saa de eller deres Fæ eller Kvæg ikke efter den Dag skulde komme i forskrevne Skov eller drive eller bruge den eller hans Mark i nogen Maade".

*******************

Rydhave (Vinderup)
Rydhave er en herregård fra omkring 1300-tallet, der ligger tæt på Vinderup de første dokument om rydhave er fra 1377, da Albert Andersen Eberstein og hans Farbroder Henrik Albertsen nævnes i pantsat til Hr. Aage Hethesen Puder
Hovedbygningen]
Hovedbygningen er til dels omgivet af Grave, der består af 4 Fløje med Kamgavle og ved Hovedfløjen et høj 8-kantet Tårn med Spir.
de 3 Fløjere er med Kældere, den ene Fløj er opført i midten af 19. århundere, mens de andre vistnok stamme fra omkring Slutning af 16. og Midten af 17. århunderede. Mellem Tårnet og den ene Fløj er en muret portbue, der lukker for Borggården. Ladebygningerne er forholdvis ny, der er fra 1850.
Ejer]
· omkring 1300-Albert Andersen(Forkert:Albertsen:Tove brix) Eberstein & Henrik Albertsen
· ????-Axel Nielsen Rosenkrantz (17 mar. 1472 - 4 feb. 1551)
· 1551-Niels Axelsen Rosenkrantz (29 sep. 1505-1581, søn af Axel Nielsen Rosenkrantz)
· 1581-Timme Rosenkrantz(ca.1540-11 okt. 1592)
· 1592-Birgitte Rosenkrantz
· 1606-Anne Nielsdatter Kaas < ( datter til Birgitte Rosenkrantz)
· 1615-Anna Nielsdatter Lykke · 1645-Malte Clausen Sehested (søn af Anna Nielsdatter Lykke)
· 1661-Margrethe Reedtz (enke til Malte Clausen Sehested)
· 1693-Frederik Sehested (søn af Margrethe Reedtz)
· 1726-Birgitte Sophie Sehested < (enke af Frederik Sehested, død i 1755)
· 1753-Jens Sehested (1710 - 1773 oberst lieutenant og søn af Birgitte Sophie Sehested)
· 1773-Elisabeth Birgitte Sehested (1727 - 1855 enke af Jens Sehested og gift med Frederik von Numsen i 1775)
· 1783-Niels Sehested (1756 - 1821)
· 1825-Niels Sehested's Kreditorer solgte den 1825 til Viborg Stiftamt for 6100 Rd

  Begivenheder i hans liv:1. Bopæl: Landting Ejsing Ringkøbing, Holstebro.2. Bopæl: Rydhave Slot, Holstebro Ringkøbing.3. Bopæl, 1270, Eberstein, Breunsweig, Niedersachsen Tyskland, ,.

4. Beskæftigelse, 1299.
Sogn ved Skive-Vinderup, ridder.
nævnt fra 1299, ejer af godset Landting i Ejsing

5. Begravelse, 1349, Gråbrødre Klosterkirke Viborg.


Albert blev gift med Ingjerd Jensdotter Kalf*, datter af Jens Jensen Kalf* og Cecilie Nielsdatter Galen*, i 1329. (Ingjerd Jensdotter Kalf* blev født i 1270 i Lund Sverige, og døde i 1349.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Nov. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af christian@neven.dk