Niels Nielsen Markvadsen Skiernov*
(1440-)
Ukendt Nielsen*
(1442-)
Christiern Nielsen*
(1470-1521)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Else Kirstine Larsdatter*

Christiern Nielsen*

  • Født: 1470, Sct Jacobi Kirke, Varde Ribe
  • Ægteskab (1): Else Kirstine Larsdatter*
  • Død: 1521, Sct Jacobi Kirke, Varde Ribe i en alder af 51 år
  • Begravet: 1521, Sct Nikolaj Kirke Vejle,

  Notater:

Christiern Nielsens liv

Om Christiern Nilesens slægt: http://jvo.dk/jvo/gedcom/vahl.htm

http://www.klarskov.org/christiern-nielsen1465.htm

Om: Christiern Nielsen:

"Den jyske adam"

Antagelsen om, at han skulle være født i Ribe skyldes, at han sandsynligvis er bror til "Markvard Nielsen den Rige" i Ribe.

Christiern Nielsen var handelsmand og borgmester i Varde.

I kilderne møder vi ham første gang i 1504, da han d. 4. oktober betalte told af 2 "øksne" (Okser) med 4 sk..

Den 25. marts1505 betalte han i Ribe 5 mk. 12 sk.i told af 150 øksne.

Også klæde handlede han med. I oktober 1506 leverede han "1 swort leysk fore 12 r. g. " til hoffet.

Han nævnes i 1511, idet han det år fik bevilling til at måtte udføre 550 stk. øksne.

Den bevilling fik han, forbud med udførsel af kreaturer på grund af den udbrudte krig med Lübeck,

dog på den betingelse, at de skulle drives vest på, det vil sige til Holland, og at de ikke måtte komme rigets fjender til gode.

Hvornår han er blevet borgmester, vides ikke, men i 1511 var han, om end ikke borgmester, så dog i rådet, thi det år var han sammen med Marquard fra Varde på Koldinghus hos Niels Friis for at betale 15 mk. til Kronen.

Christiern nævnes som borgmester i 1519.

I 1519 udførtes ved forårsmarkedet i Ribe i alt 6.431 kreaturer.

Heraf udførte 35 mænd i Ribe de 4.324 stykker, mens 12 mænd i Varde udførte 1.284. Af disse sidste stod Christiern Nielsen alene for de 202 kreaturer, svarende til 16%.

I 1520 betalte han 5 gylden i told af 100 øksne.

I 1521 nævnes han udtrykkeligt som borgmester i Varde i Christiern II's åbne brev angående Jylland, men kort efter ser det ud til, at der er kommet en anden borgmester.

Derefter nævnes han ikke mere i kilderne, og han må antages at være død i dette år eller kort efter.

Christiern var kendt og anset som handelsmand, og han stod bl.a. i handelsforbindelse med kong Hans.

Christierns kone kender vi desværre ikke, men han var far til mindst 3 børn:

1. Jens Christiernsen Varder.

2. Mette Christiernsdatter Varder. Gift med rådmand Lauge Steffensen i Ribe.

3. Lene Christiernsdatter , f. 1513, d. 1584. Gift med Clemens Sørensen , f. 1513 i Vejle, d. 1584.

4. Kirsten Christiernsdatter Varder. Gift med borgmester i Vejle, Mads Nielsen.

Det er godt nok den førstefødte, Jens, der er vores ane, men som kuriosum skal da nævnes, at nr. 2: Mette og hendes mand rådmanden Lauge fik en søn (der også hed Lauge), som blev gift med Hans Tausens datter Dorthea Hansdatter Tausen i 1557.

Hans Tausen var som bekendt Ribes navnkundige biskop mellem 1569 og 1594.

I "Varde Bys Historie" 1942 skriver Carl Lindberg, side 88:

Her i Vestjylland førte Ribe an i studehandelen, men Varde fulgte godt med og havde i begyndelsen af 1500-tallet et par betydelige studehandlere, borgeren Marquard Nielsen, kaldet den rige, og byens borgmester Christiern Nielsen (brødre?).

Christiern Nielsens afstamning kendes som før nævnt ikke, men der er mulighed for, at han er født i Ribe, for i Riber kapitlets ældste jordebog står blandt de ejendomme i Ribe, hvoraf kapitlet havde jordskyld, opført "Gammel Borgemester Christen Nielsens arvinger i Warde".

Hvis han virkelig var indfødt Ripenser, er hans kærlighed til fødebyen senere kølnet en del, for han forsøgte som borgmester i Varde at forbyde Ribes borgere at besøge markederne i Varde.

Denne strid fik dog ikke ende i Christiern Nielsens tid. Det forlyder, at Ribe borgere klagede over, at borgerne i Varde med våben og værge nedbrød og omkastede deres kram og gods og ville ikke tillade dem at handle.

Endeligt i 1539 kom det til forlig på de vilkår, at Ribe borgerne kun skulle have lov til at besøge 2 Varde markeder om året. Men da var Christiern Nielsen jo for længst borte.

Christiern døde antageligt i 1521.

Note: HVIS slægtsforskeren Viggo Bjærre har ret i, at Christiern Nielsen var bror til den rige studehandler Markvard Nielsen, så var deres far Niels Markvardsen (Kannik og magister i Ribe).

Denne Markvard-slægt kan følges tilbage til 1200-tallet.

Måske har Markvard-navnet sin oprindelse i Varde: Varde Mark, hvilket bidrager til teoriens troværdighed (Varder betyder jo også "Fra Varde").

Name: Christiern Nielsen

Sex: M

Birth: CA. 1470/80 in Ribe?

Death: > 1521 in Varde

Note:

Om ham beretter Vahl (Vahls slægtebog I, s. 1) kort og godt, at han var en bekendt og anset handelsmand, der stod i handelsforbindelse med kong Hans, og som var borgmester i Varde omtrent år 1500.

Det er kun lidet, der kan efterspores om ham nu, og af de brudstykker, man kan finde, er der ikke muligt at danne seg et billede af manden. Men man ser dog, at han, som naturligt er for tiden og stedet, deltager i studehandelen. Således betaler han i

Kolding 4.oktober 1504 told af 2 øksne med 4 sk. (Dronning Christines husholdningsregnskaber: Told i Kolding), den 25.mars 1505 betaler han i Ribe 18 mk. 12 sk. i told af 150 øksne (Dronning Christines Husholdningsregnskaber: Told i Ribe), og i 1520 betaler han 5 gylden i told af 100 øksne (Dronning Christines Husholdningsregnskaber: Toldregnskab 1520)

Marriage 1 Spouse Unknown

Children

Mette Christensdatter

Jens Christensen Varder b: CA. 1495 in Varde

Kiersten Christiernsdatter

Lene Christiernsdatter

Kilde: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=4l83jmr3&id=I7558

Christiern Nielsen var borgmester i Varde og nævnes 1519 i forbindelse med en strid med Ribe borgere om handel på Varde marked, en strid der da havde varet i 60 år. 1533 fik disse et kongebrev, som lød på, at de plejede at besøge Varde marked Aske Onsdag, Midfast Søndag og Sct. Jacobi Apostles Dag (23.juli), men borgerne i Varde forsvarede sig med våben og værge og nedkastede deres kram og gods. Men da kongen var på Ribes parti, måtte Varde borgere bøje sig og lade borgerne fra Ribe handle på deres marked 2 gange om året. Borgmesteren Christiern Nielsen var en af tidens betydeligste studehandlere. Han fik 1511 (efter at der havde været lukket for udførsel et år på grund af krig med Lybæk) 550 stude at udføre på betingelse af, at de skulle drives veterpå til Holland, at de ikke skulle komme rigets fjender tilgode. 1519, da 12 mænd i Varde udførte 1284 stude, var de 202 borgmesterens. Hans datter Lene blev gift med borgmester i Vejle Mads Nielsen, og efter dennes død 1539 anden gang gift med borgmester i samme by Clemen Sørensen den ældre. Hun døde 1556 vistnok i Varde, men blev begravet i Vejle. En søn, Jens Christiernsen, Varde, blev en betydelig mand i Ribe (må ikke forveksles med en kannik af samme navn). Han afløste Niels Markvardsen som præst i Petri kirke i (eller uden for Ribe), men blev efter religionsforandringen, da denne menighed kom til at udgøre en bestanddel af det nyoprettede Katrine sogn, den første sognepræst for dette. Han må altså først have været katolsk præst. Han forekommer som kanik 1537, da han var en af kapitlets fuldmægtige, og rimeligvis på grund af føjelighed med den nye lære, blev han altså samme år sognepræst ved Katrine kirke. Han blev først gift 1540, men synes før den tid at have haft en datter, som man uden sky tillægger ham i hans gravskrift, og i skoleprotokollen bemærkes, at han levede kun 7 år i ægteskabet, og det var barnløst. Datteren blev gift med rådmand Anders Sørensen Klejn, biskop Hegelunds svigerfader og Anders Bordings bedstefader. Der findes et mindedigt over ham mellem Hans Frandsen (Johanni Francisi) epigrammer, hvori han roses for særdeles dygtighed og virksomhed. Han døde 25/6.1547, hans kone levede til 1560, og efter gravstenen skulle hun være 55 år gammel. Hun skulle da være født 1505, men der må være læst forkert, på gravstenen har snarere stået 35 år. Foruden den føromtalte Lene, havde Kristiern Nielsen Varde en anden datter, der blev gift med rådmand Lauge Stephensen, Ribe og blev moder til biskop Hans Laugesen, der blev født i Ribe 1530. Kildeangivelse: Varde bys historie, Kinch Ribe bys historie.

Christiern NIELSEN

ABT 1465 - AFT ER 1521

OCCUPATION: Borgermester i Varde, DK

DEATH: AFT ER 1521, Varde, DK ?

BIRTH: ABT 1465

Family 1 :

+Ellen CHRISTIERNSDATTER

+Mette CHRISTIERNSDATTER

http://www.nermo.org/slekt/d0035/g0000069.html#I25647

Christiern NIELSEN

ABT 1465 - AFT ER 1521

OCCUPATION: Borgermester i Varde, DK

DEATH: AFT ER 1521, Varde, DK ?

BIRTH: ABT 1465

Family 1 :

+Ellen CHRISTIERNSDATTER

+Mette CHRISTIERNSDATTER

http://www.nermo.org/slekt/d0035/g0000069.html#I25647
http://www.gudmand.se/1.ver%202009/410.html

Iflg. J.Vahl: Christjern var en bekjendt og anset Handelsmand, der stod i Handelsforbindelse med Kong Hans.

Beskæftigelse: Borgmester: Varde, Vester Horne, Ribe.
Borgmester i Varde, var en bekjendt og anset Handelsmand, der stod i handelsforbindelse med Kong Hans.

_______________
Christiern Nielsen, borgmester i Varde, nævnes 1519 i forbindelse med en strid med Ribe borgere om handel på Varde marked, en strid der da havde varet i 60 år. 1533 fik disse et kongebrev, som lød på, at de plejede at besøge Varde marked Aske Onsdag, Midfast Søndag og Sct. Jacobi Apostles Dag (23.juli), men borgerne i Varde forsvarede sig med våben og værge og nedkastede deres kram og gods. Men da kongen var på Ribes parti, måtte Varde borgere bøje sig og lade borgerne fra Ribe handle på deres marked 2 gange om året. Borgmesteren Christiern Nielsen var en af tidens betydeligste studehandlere. Han fik 1511 (efter at der havde været lukket for udførsel et år på grund af krig med Lybæk) 550 stude at udføre på betingelse af, at de skulle drives veterpå til Holland, at de ikke skulle komme rigets fjender tilgode. 1519, da 12 mænd i Varde udførte 1284 stude, var de 202 borgmesterens. Hans datter Lene blev gift med borgmester i Vejle Mads Nielsen, og efter dennes død 1539 anden gang gift med borgmester i samme by Clemen Sørensen den ældre. Hun døde 1556 vistnok i Varde, men blev begravet i Vejle. En søn, Jens Christiernsen, Varde, blev en betydelig mand i Ribe (må ikke forveksles med en kannik af samme navn). Han afløste Niels Markvardsen som præst i Petri kirke i (eller uden for Ribe), men blev efter religionsforandringen, da denne menighed kom til at udgøre en bestanddel af det nyoprettede Katrine sogn, den første sognepræst for dette. Han må altså først have været katolsk præst. Han forekommer som kanik 1537, da han var en af kapitlets fuldmægtige, og rimeligvis på grund af føjelighed med den nye lære, blev han altså samme år sognepræst ved Katrine kirke. Han blev først gift 1540, men synes før den tid at have haft en datter, som man uden sky tillægger ham i hans gravskrift, og i skoleprotokollen bemærkes, at han levede kun 7 år i ægteskabet, og det var barnløst. Datteren blev gift med rådmand Anders Sørensen Klejn, biskop Hegelunds svigerfader og Anders Bordings bedstefader. Der findes et mindedigt over ham mellem Hans Frandsen (Johanni Francisi) epigrammer, hvori han roses for særdeles dygtighed og virksomhed. Han døde 25/6.1547, hans kone levede til 1560, og efter gravstenen skulle hun være 55 år gammel. Hun skulle da være født 1505, men der må være læst forkert, på gravstenen har snarere stået 35 år.

Foruden den føromtalte Lene, havde Kristiern Nielsen Varde en anden datter, der blev gift med rådmand Lauge Stephensen, Ribe og blev moder til biskop Hans Laugesen, der blev født i Ribe 1530.

Kildeangivelse: Varde bys historie, Kinch Ribe bys historie.

Kongen lod i 1537 sammenkalde til en forsamling af gejstlige i Odense til at forfatte et udkast til en ny kirkeordonans [kirkeordinans, red. lis]. På Ribe kapitels vegne magister Søren Nimb og magister Jens Chrestensen, Varde. Denne sidste havde foruden sit embede i Ribe et vikarie i Vejle, nemlig "Hellig Korses", der efter hans død blev lagt til hospitalet i Ribe.

  Begivenheder i hans liv:1. Dåb, 1470, Sct Jacobi Kirke, Varde Ribe.

2. Beskæftigelse: Borgmester i Varde.

3. Beskæftigelse: Stude- og klædehandler.4. Bopæl: Varde Ribe.5. Begravelse, 1521, Sct Nikolaj Kirke Vejle.


Christiern blev gift med Else Kirstine Larsdatter*. (Else Kirstine Larsdatter* blev født i 1470 i Sct Jacobi Kirke, Varde Ribe og døde i 1530 i Sct Jacobi Kirke, Varde Ribe.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Feb. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af christian@neven.dk