pil pil
Knut Magnusson Grip Lejon*
(1280-1339)
Cecilia Rörigsdottir Grejo*
(1305-)
Jon Havtoresson Raud*
(1312-1390)
Birgitte Knutsdatter Grip Lejon*
(-1395)
Brynjulf Jonsson Roos*
(1358-1422)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ingeborg Bengtsdatter*

2. Ukendt Ragnvaldsdatter

Brynjulf Jonsson Roos*

  • Født: 1358, Närke Nyköping, Södermanland County, Sverige,
  • Ægteskab (1): Ingeborg Bengtsdatter*
  • Ægteskab (2): Ukendt Ragnvaldsdatter
  • Død: 7 Mar. 1422, Riseberga Kloster , Örebro län, Sverige i en alder af 64 år

   Et andet navn for Brynjulf var af Hjelmsäter.

  Notater:

BIRT: CONT Sverige
NOTE: TITL Brynjulf Jonsson Roos liv
NOTE: TEXT Brynjulf Jonsson Roos liv
Förste namngivna
ägare till Hjelmarsnäs
gård.
http://finnholbek.dk/genealogy/getperson
.php?personID=I67592&tree=2
http://www.adelsvap
en.com/genealogi/Roos_af_Hjelms%C3%A4ter_nr_51#TAB
_6
Nämnes bland Norges rikes råd 1392. Köpte
jord i Haug på Onsö i Norge 1404-11-11 och
kallas då välboren man. Beseglade jämte
brorsdotters man fogden Jösse Eriksson (Lykke)
dennes frändes Jösse Jutes morgongåvobrev 1415.
Död före 1422-03-07, vilken dag hans änka
stadfäster mannens testamente av två gårdar i
Ingelstorp i Kräklinge socken, Örebro län till
Riseberga kloster för lägerstad i Ingelstorp.
[1]. Gift 1:o med N.N. Gift 2:o med Ingeborg
Bengtsdotter (böjd arm), som levde 1440, då
förlikning ingicks mellan henne å ena sidan och
hennes nedanstående barn å den andra, genom
vilken hon skulle i sin livstid behålla
Hjälmarsnäs och Sundby i Närke. Hon kallas då
fru och har varit gift ännu en gång samt hade i
detta gifte en dotter Sigrid Ottesdotter.
Barn:
1. Birgitta Brynjulfsdotter, död före 1440. Gift
före 1427-06-29, då makarna giva jord till Sko
kloster, med riddaren och riksrådet,
häradshövdingen i Vallentuna härad Jesper
Görtz (stolpe), till Benhammar, död omkring
1458. 2. Knut Brynjulfsson, väpnare. Död före
1456. Se tab 7. 2. Ulfhild Brynjulfsdotter. Gift
med väpnare Engelbrekt Staffansson, till Holdeby
på Tunöen i Norge. Båda makarna levde
1440.
-----------------------------------------
---------
Brynulf Jonsen Bolt was born in 1354.
He married Ingeborg Bengtsdtr, daughter of Beinkt
Nicolassen and Ulvhild Torgautsdtr Smør. He died
on 3 Jul 1421.
Ingeborg Bengtsdtr was also
known as Beinktsdtr. She married Brynulf Jonsen
Bolt, son of Baron Jon Haftorsen Huseby and
baronesse Birgetta Knutsdtr Lejon.
<<<< Is this
correct please remove otherwise
>>>>
------------------------------------------
--------
En kontroll mot Svenskt diplomatariums
huvudkartotek och tryckta utgåvan av Norskt
diplomatarium visar att nätversionen av DN
VIII:1, nr 307 har fått felaktiga årtalet 1410
istället för det riktiga 1440. Brynjulf Jonsson
lever ännu 21 jan 1415 då han är bevittnar ett
morgongåvebrev i Västerås (SD 2032) och är
avliden 7 mars 1422 (RAp) då hans änka
stadfäster hans
testamente.
_____________________________
Br
ynjulf Jonsson. Ulvhild's far. Ridder. Død
omkring 1420.I henhold til konversasjonsleksikon> 1972 var Jon Havtorsons
sønn Brynjulf Jonsson (død ca. 1420) anfader til
adelsslekten . I Norge død
mannslinjen tidlig ut, men det finnes en tallrik
kognatisk etterslekt. I Sverige lever fremdeles en
agnatisk gren som stammer fra Jon Havtoreson via
hans sønn Brynjulf Jonsson. Ulf var annen gang
gift med Ingeborg Bengtsdatter. Han omtales i et
brev utstedt i Oslo 20.02.1437 (DN III 739):
høra sendir Pædher Wlfsson q. g. oc sina oc
kennes jak thes mæd thesso mino opno brefue at
jak hafuer fangit Bryniulff Jonsons barn Knwth oc
Vlfuildæ saa
03.03.2002 Anene til - The
Ancestors of - Ulf Jonsson Rose av Sudreim Side
5
4 Cappelens Norges Historie, Bind 4, side
306-309. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII
(1936), side 105. 5 Norsk Biografisk Leksikon,
1936, Bind 7, side 103-105. Aschehougs Leksikon
1974, . Axel Coldevin: Elingaard, Et
gammelt herresete og dets historie, side 12. Bent
og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens
forfedre, side 95. 6 Henning Sollied:
Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen
middelalderslekter - II Bolt, NST Bind VIII
(1942), side 71. mykit gotz igen som jak fik
æfter Bryniulff huar thet hælz liggia kan j
Norighe sem herre Jon Haftorsson attæ gud hans
sæl nadhe for vttan thet goz a Rommorike ligger
oc mins faders køpagoz tha scola the thet
friælsligha fylghia oc landskyld op at bæra j
saa mangh aar som jak hafuer thet fyrnemda goz
fylkt oc the fult hafua for thet jak hafuer
opboreth oc sidhan sculom vi komma til reth skifte
mæd vinskap oc kærlek ær thet oc saa at vi fyr
skyfte satte værda en the thera fulnadh hafua tha
skulu the thet goz fylghia saa lenge at the fult
hafua for then vpburd æ huar the konno thet op at
spyria. Ok efter thet at ek ey siælfuer inzcigle
hafde tha beiddes ek Knuut Bryniulfsson Haftoor
Nigilssons jnzcigle for thetta breff (oc)
Engilbrikt Staffanssons. Ok bidhiom wi badhe
thessa godha men vm siin jnzcigle for thetta breff
som hær æfter næmfnas Mattes Jegepsson Kolbiorn
Gest Torgaut Beinzsson oc Henrik Skakt. Scrifuat j
Oslo miduikudaghen nest æfter dominicam jnuocauit
anno domini mo. cdo. xxx septimo.> Tillegg:
Bagpaa med noget yngre Hænder: Jtem eth norsk
breff. - Ett breff om nogre skifftas godz I
Danmarck. Sammendrag: Peter Ulfssön oplader til
Brynjolf Jonssöns Börn Knut og Ulfhild alt det
Gods i Norge, han havde faaet efter deres Fader og
som Hr. Jon Hafthorssön havde eiet, med
Undtagelse af Godset paa Romerike og Faderens
Kjöbegods, og skulle de hæve Landskylden heraf i
ligesaamange Aar som han, hvorpaa ret Skifte skal
foregaa. Kilde: Efter Orig. p. Perg. i svenske
Rigsarkiv. (Oxenstj. Saml.) De 6 Segl
hele.
Roos af Hjelmsäter. Förfader till
ätten Roos af Hjelmsäter. Nämnes bland Norges
rikes råd 1392. Köpte jord i Haug på Onsö i
Norge 11/11 1404 och kallas då välboren man.
Död före 1422-03-07, vilken dag hans änka
stadfäster hans testamente, två gårdar i
Ingelstorp i Kräklinge (Örebro) till Risbergs
kloster för lägerstad därst.
Riksråd. Død
før 1437
I henhold til "Gyldendals store
konversasjonsleksikon" 1972 var Jon Havtorsons
sønn Brynjulf Jonsson (død ca. 1420) anfader til
adelsslekten "Roos av Hjelmsäter". I Norge død
mannslinjen tidlig ut, men det finnes en tallrik
kognatisk etterslekt. I Sverige lever fremdeles en
agnatisk gren som stammer fra Jon Havtoreson via
hans sønn Brynjulf Jonsson.
Ulf var annen gang
gift med Ingeborg Bengtsdatter.
Han omtales i
et brev utstedt i Oslo 20.02.1437 (DN III 739):
"Ollum monnum thæim sæm thetta breff se ædher
høra sendir Pædher Wlfsson q. g. oc sina oc
kennes jak thes mæd thesso mino opno brefue at
jak hafuer fangit Bryniulff Jonsons barn Knwth oc
Vlfuildæ saa mykit gotz igen som jak fik æfter
Bryniulff huar thet hælz liggia kan j Norighe sem
herre Jon Haftorsson attæ gud hans sæl nadhe for
vttan thet goz a Rommorike ligger oc mins faders
køpagoz tha scola the thet friælsligha fylghia
oc landskyld op at bæra j saa mangh aar som jak
hafuer thet fyrnemda goz fylkt oc the fult hafua
for thet jak hafuer opboreth oc sidhan sculom vi
komma til reth skifte mæd vinskap oc kærlek ær
thet oc saa at vi fyr skyfte satte værda en the
thera fulnadh hafua tha skulu the thet goz fylghia
saa lenge at the fult hafua for then vpburd æ
huar the konno thet op at spyria. Ok efter thet at
ek ey siælfuer inzcigle hafde tha beiddes ek
Knuut Bryniulfsson Haftoor Nigilssons jnzcigle for
thetta breff (oc) Engilbrikt Staffanssons. Ok
bidhiom wi badhe thessa godha men vm siin jnzcigle
for thetta breff som hær æfter næmfnas Mattes
Jegepsson Kolbiorn Gest Torgaut Beinzsson oc
Henrik Skakt. Scrifuat j Oslo miduikudaghen nest
æfter dominicam jnuocauit anno domini mo. cdo.
xxx septimo." Tillegg: Bagpaa med noget yngre
Hænder: Jtem eth norsk breff. - Ett breff om
nogre skifftas godz i Danmarck. Sammendrag: Peter
Ulfssön oplader til Brynjolf Jonssöns Börn Knut
og Ulfhild alt det Gods i Norge, han havde faaet
efter deres Fader og som Hr. Jon Hafthorssön
havde eiet, med Undtagelse af Godset paa Romerike
og Faderens Kjöbegods, og skulle de hæve
Landskylden heraf i ligesaamange Aar som han,
hvorpaa ret Skifte skal foregaa. Kilde: Efter
Orig. p. Perg. i svenske Rigsarkiv. (Oxenstj.
Saml.) De 6 Segl hele.
Norskt Riksråd 1392
Brynjulf Jonsson (1358-1421) gifte sig med
Ingeborg Bengtsdotter (-1440) De fick sonen
Väpnaren Knut Brynjulfsson (-före 1456) gift med
Ingegerd Magnusdotter)
Han var född senast
1358 och dog i en ålder av 63 år den 7 mars 1421
eller 1422
Brynjulf Jonsson var son av Jon
Halftorsson Roos (ca. 1312 - 1397) anfadern till
adelssläkten Roos av Hjelmsäter. Hans moder var
Birgitta Knudsdatter (före 1322 - 1395)
Skriv
om info från Lars Ekdahl och Tore Nygaards
släktforskning...........................
Ridd
er
--------------------------------------------
------------
De ännu fortlevande grenarna av
släkten härstammar från det norska riksrådet
Brynjulf Jonsson (d något av åren 1415-22), som
sannolikt (Karlsson; annorlunda Fleischer) var en
yngre bror till Brita Jönsdotters farfars farfar
Ulf Jonsson. Han begravdes i Riseberga kloster i
Närke.
I sitt första äktenskap - med en
dotter till den sv riddaren Ragvald Philipsson
(Lindöätten) -blev han svärfar till det sv
riksrådet Jesper Görtz, och i sitt andra
äktenskap - med det norska riksrådet Bengt
Nilssons (böjd arm) dotter Ingeborg - var han far
till Knut Brynjulfsson (d något av åren
1444-56).
Denne innehade jord såväl i Närke,
Västergötland och Uppland som i Norge, varav
åtminstone den uppländska jorden ärvts från
hans farmor, Jon Hafthoressons hustru (Karlsson, s
84). Hans änka gifte om sig med det sv riksrådet
Otte Torbjörnsson.
Roos, släkt,
http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/artikel/6828,
Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans
Gillingstam), hämtad 2013-07-20.
Roos, släkt,
urn:sbl:6828, Svenskt biografiskt lexikon (art av
Hans Gillingstam), hämtad
2013-07-20.
-----------------------------------
--------------------
Riseberga kloster
grundades i slutet av 1100-talet. Det var ett
nunnekloster inom cistercienserorden och användes
fram till mitten av 1500-talet. Då ödelades
klostret av en brand.
Den mäktige jarlen
Birger Brosa skänkte under slutet av 1100-talet
gården Riseberga till några nunnor. Detta blev
grunden till Riseberga kloster där sedan nunnorna
styrde i 350 år.
ref:
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplan
ering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sev
arda-kulturmiljoer/lekeberg/riseberga-klosterruin/
Pages/index.aspx
------------------------------
-------------------------
Diplomatarium
Norvegicum (volumes I-XXI)
Sammendrag: Tre
Mænd kundgjöre, at Helge Skrub og hans Hustru
Gunnvor solgte til velbaaren Mand Brynjulf
Jonssön saa megen Jord, som de eiede i östre
Hauge i Kolbergs Sogn i Onsö Skibrede.
Kilde:
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Alle 3
Segl vedhænge.
Nummer: 237.
Dato:
11 Novbr. 1405. Sted: Thysstad.
Ref:
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_v
ise_tekst.prl?b=7576&s=n&str=
Sammendrag: To
Kanniker i Oslo kundgjöre, at Fru Ingeborg
Benktsdatter forligtes med Knut Brynjulfssön og
Engelbrekt Steffenssön paa hans Hustru Ulfhild
Brynjulfsdatters Vegne om Arven efter Brynjulf
Jonssön, hvorhos Fru Ingeborgs Datter, Hustru
Sigrid Ottesdatter, skulde beholde, hvad hun havde
faaet af Moderen og Brynjulf Jonssön.
Kilde:
Efter Orig. p. Perg., tilhör. Karolinska
högreelementarlÑroverket i Örebro.Levninger af
de 2 förste Segl vedhænge. (Jfr. Dipl. Norv. II.
No.834-36,III. No. 739 og V. No. 666, 668 og
965.)
Nummer: 307.
Dato: 1 April
1410. Sted: Oslo.
Brevtekst (fra den trykte
utgaven): Allæ the men som thettæ breff see
æller høræ sendæ Joon Haluardzsson Sighurder
Biornsson canika j Oslo q. g. oc sinæ
kunniktgiørande at wi warom j Kanunkagardenom j
fyrnembdom stadh a fredaghen j paska wiku anno
domini mcdxl.o saghom oc hoyrdom a at wælboren
quinnæ fru Jngaborgh Beintzdotter aff enæ
halffuo en aff andræ halffuo velbornæ men Knut
Bryniulffsson oc Engilbricht Steffansson a sinæ
hustrv vegnæ Vluildæ Bryniulffsdotter heldo
handom saman j swa mathæ at the skulu wara saat
oc allsaat vm allen then arff oc godz som tømdis
effter Bryniulff Jonsson hwars siæl gudh haffue
tho med thy skilordhe at førnembd fru Jngaborgh
skal haffua oc friælslighæ følghiæ j sinæ
liiffdagha thetta godz som ligger j Nærike j
Swerighe som er j Jælmersnes Sundby oc
molnædammen med qwærnom som ther til liggia ok
ther med hwan tridhia gardh j Norighæ rettelighæ
aff skipto. En their fornembder Knuter oc
Engilbricht skula ther j mothæ haffua fem gardhæ
j atæstadhæ som liggia j Nærikæ j Swerighe oc
skulu their optnembdir Knuter oc Engilbricht jngæ
tiltalu haffua til hustrv Sigridho Ottesdotter vm
the gioff som Bryniulffuer Jonsson oc adernemffd
fru Jngæborgh, hennæ modher gaffuæ hennæ. Oc
ther med waro the skiptis saat vm alt thet godz
som fel effter Bryniulff Jonsson badhæ j lauso oc
j fasto. Til sannidæ oc meræ beuisning her vm
tha hengiæ wj Knut oc Engilbricht førdæ war
jnciglæ fore thettæ breff med thessæ
heiderlighæ herræ som fornemffnes i breffueno
som giort war a dagh oc stadh som før
segher.
Tillegg: Bagpaa, meget yngre: Huffud
breff uppå JelmerssnÑÑs gårdh. - No.
l.
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/di
plom_vise_tekst.prl?b=7646&s=n&str=
http://www.
nad.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=6828@n
l@http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?
id=6828

  Begivenheder i hans liv:1. Bopæl, 1358, Närke Nyköping, Södermanland County, Sverige.

2. Beskæftigelse.
Ridder.(Stamfar til Hjelseter slekten), Riksråd,
1392norsk riksråd
Norges Rikes Råd 1392, Ridder, Norsk Riksråd,3. Begravelse, 1422, Riseberga Kloster , Örebro län, Sverige.


Brynjulf blev gift med Ingeborg Bengtsdatter*, datter af Bengt Nicolaisson* og Ulvhilde Torgautsdatter Smør*. (Ingeborg Bengtsdatter* blev født i 1390 og døde i 1440.)


Brynjulf blev derefter gift med Ukendt Ragnvaldsdatter.
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Feb. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af christian@neven.dk