pil pil
Hans Rasmussen Buhl
(1786-1862)
Else Marie Nielsdatter
(1783-1831)
Peder Lauesen Østergaard
Giertrud Sørensdatter
Niels Hansen Buhl
(1810-1867)
Anne Margrethe Pedersdatter Østergaard
(1817-1894)

Else Marie Buhl
(1848-1913)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Poul Jeppesen Basse

Else Marie Buhl

  • Født: 29. maj 1848, Eltang Kirke Vejle, Kolding, , Danmark 1
  • Ægteskab (1): Poul Jeppesen Basse
  • Død: 21. aug. 1913, Herslev Kirke Vejle, Fredericia, , Danmark i en alder af 65 år 2

  Notater:

Else Marie Buhl liv

Sønnedatteren, Inger Basse (Lund Christensen)skriver om sin farmor følgende:
Min farmor, Else Marie Buhl, født på ØSTERHDLM i ELTANG by den 28.maj 1848, blev 16. juli 1867 gift med Poul Jeppesen Basse, født på HØJRUPGAARD i HERSLEV Sogn i 1833.
De købte en gård i HERSLEV by og fik 5 børn, hvoraf min far, Peter Basse, født l. april 1879, var den yngste.
Jeg har aldrig kendt mine bedsteforældre, men ladet mig fortælle, at min farmor, Else Marie, var en meget myndig dame, som styrede sit hus med stor dygtighed, og som var respekteret for sine meningers mod.
Poul Jeppesen Basse var også en dygtig mand, som drev sin gård godt, men han var en anden type, han var mere stille og tilbagetrukken, men måske skyldes det den noget større aldersforskel, der var mellem dem.
Else Marie smurte selv rugbrødet til folkene om aftenen, hun skar det også af, og det gjorde hun på en meget mærkelig måde, idet hun holdt brødet lodret ind mod brystet med venstre hånd og skar med hurtige snit skiver af brødet med højre hånd. Dette så naturligvis faretruende ud og gik også ud over forklædesmækken, men praktisk som hun jo var, fik hun af et kraftigt stykke læder lavet et lille 'forklæde', som kun dækkede brystet og med en snor til halsen til at holde det på plads med, skar hun roligt videre. Min farfar og farmor havde ofte besøg i hjemmet, ligesom de Selv tit var inviteret ud på besøg hos familie og venner.
Else Marie syede til sit bryllup et specielt brudelommetørklæde med monogram og symboler (pile). Lommetørklædet var meget stort og meget smukt broderet og har derfor også været med på udstilling arrangeret af 'Folkelige Broderier' i AARHUS amt. Lommetørklædet opnåede dog kun et point, fordi det var købestof.
Min farmor havde også en perlekæde, en meget smuk broche og en ring, som skulle gå i arv til den ældste datter i familien. Smykkerne kan spores tilbage til hendes mor, Ane Margrethe på ØSTERHOLM, og det vil sige, at 5. led i dag har smykkerne.
Perlekæden og brochen er blevet vurderet hos Bruun Rasmussen i KØBENHAVN, og det er blevet oplyst, at brochen er meget kostbar og stammer fra det 17. århundrede, hvorimod perlekæden var fra det 18. årh.
Der findes også en meget smuk ring af min oldemors (5la), som Ella Buhl (267) 1 AARHUS har. ' '"
Brudebilledet er Kirstine Basses bryllup med Søren Ravn fra BRØNDSTED. Vielsen fandt sted i HERSLEV kirke i l9o9. Middagen hjemme bestod af: Suppe med tre slags boller, suppekød og lagkage. Rødvin til suppen og portvin til lagkagen.
De ældre, gifte damer var i lange sorte silkekjoler og de ugifte og unge var i lyse, lange silkekjoler. Mændene var i diplomatfrakker.
Nogle unge piger fra andre store gårde i HERSLEV vartede op, bl.a. Sørine Ladegaard Knudsen fra SØNDERMARKSGAARD.
Sønnedatteren Else Grethe Basse skriver:
Min far \endash Peter Basse \endash beskrev sin mor \endash Else Marie Buhl \endash som en meget dygtig, men bestemt kvinde. Hun styrede familien \endash inklusive de voksne børn \endash med myndig og sikker hånd \endash i bogstaveligste forstand, idet hun sidst irettesatte min far med en lussing, da han var 18 år gammel.
Inger Basse Lund Christensen (219/6), EGTVED, barnebarn af Else Marie Buhl, der fødtes pa ØSTERHOLM, ELTANG, skriver følgende:
Farmors forældre var Niels Hansen Buhl og Anne Margrethe Pedersdatter Østergaard.
Else Marie Buhl blev født den 28 o5 1848. Som det fremgår af hendes skudsmålsbog blev hun døbt l.juli l848, den første søndag efter MIKKELSDAG, 5.okt. 1862 bekræftede hun sin dåbspagt i SØNDER VILSTRUP kirke og var den følgende søndag gæst ved Vorherres bord i ELTANG kirke.
Farmor, Else Marie blev den 16 o7 l867 gift med Poul Jeppesen Basse, født på HØJRUPGAARD 1 HERSLEV sogn i 1833. De købte gård i HERSLEV by og fik 5 børn, hvoraf min far, Peter Basse, født ol o4 1879, var den yngste.

-----------------------

Else Marie Buhl Aftægtsbrev.

Underskrevne Gaardmand Peter Basse af Herslev tilstaar herved, at jeg ved at erholde Skjøde paa min Fødegaard i Herslev er bleven pligtig til at give mine Forældre Poul Jeppesen Basse og Hustru Else Marie Basse født Buhl for deres Livstid følgende Aftægt:
l) Saalænge mine Forældre ser sig tilfredse med at leve sammen med mig og Familie skal der ydes dem forsvarligt Underhold, som er ligesaagodt som det nydes af mig selv og Familie, saasom Bolig, Føde, Klæder, Varme, Lys, Vadsk, Opvartning og Pleje og i Sygdomstilfælde Lægehjælp og Medicin.
Ogsaa skal jeg give dem Befordring med Gaardens Hestekjøretøi saa ofte, de ville have det.
2) Skulde mine Forældre faa i Sinde hellere at ville have deres egen Husholdning, skal jeg yde dem istedet for det, der nævnes under Pgt. 1, følgende Aftægt in natura: '
a) Til Bolig skal jeg indrette dem en passende Lejlighed i Gaardens Stuehus med gode Kakkelovne <; og Kjøkken med.Komfur. Denne Lejlighed vedligeholdes baade ind- og udvendig af mig. <
De skulle derhos have Adgang overalt i Gaarden og paa dens Grund.
b) Af det med Gaarden fulgte Indbo kunne de udtage, hvad de ville gjøre Brug af i Leiligheden,
I men dette falder ved den Længstlevendes Død, igjen tilbage til Eieren.
c) I Penge skal der aarligt betales dem en Sum af 600 K. er sex Hundrede Kroner, hvilken aarlige Betaling nedsættes til 400 Kroner, naar den ene af Aftægtsfolkene døer. Betalingen ydes kvartaltvis forud.
'd) I Naturalydelse skal der leveres dem eller den Længstlevende af dem daglig l Kande nymalket Mælk, der indbringes hver Morgen i Aftægtsboligen, og aarligt 3 Favne (skovslaaet?) *Bøgebrænde, som jeg besørger savet og kløvet som de ville have det, og indsat i et Brænderum, bekvemt beliggende i et Udhus og indrettet saaledes at de kunne holde det aflaaset.
Derhos skulle de have Ret til i Gaardens Have at tage af Urter og Frugt, hvad de ville bruge i deres Husholdning.
e) Naar mine Forældre blive syge og svagelige skal jeg sørge for deres Pleje og Opvartning, renholde deres Leilighed og lave deres mad.
f) Aftægtsfolkenes Ret til Befordring saaledes som bestemt i Pgt. l.
3. Denne Aftægt, der for Stemplingens Skyld ansættes for 5 Aar til 3800 k, hvortil kommer Boligens Indretning og Begravelsesomkostninger, ialt 800 k. skal hæfte med oprykkende Prioritet efter en Obligation omskrevne Behandling, efter et Kreditforeningslaan af oprindelig Størrelse 33000 k, efter 3000k. tilsvarende Rente med 4% og efter 4000 k, der mig idag tilskjødede Gaard i Herslev By og Sogn med sammes Bygninger, Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kjedler, med Jord, der under Matr.No. 8e, 8c, 9a, 9t, 9g, 40t, 40cc, og 40ee er skyldsat med Hartkorn 7 Tdr, 5 Skp, 0 f, 2% Album, Gaardens Anpart i Sognets (indkjøb, .....?) er 4740 K. i kongelige Penge, behæftende Kiiketiende, med Beplantning og Inventarium samt Beholdning af Hø, Halm, uhøstet Sæd og Gjødning, og med samtlige pantsatte faste og rørlige Gjenstande.
Herslev den 12. Januar 1911. om rette Datum og Underskrift.
Martin Pedersen Peter Basse A Hansen
Læst i Elbo m.fl. Herreders Ret den 25. Jan. 1911 og protokolleret 38 fol. 632 Not. i Reg. 26.
Af pantet Summa indgaa Parcellen 'Mart. No. 40 al af Hartkorn 2 Fjk 2% Album og Mart. No. 40 cc af Hartkorn l Fjk med sammes
Herslev den 5 September 1912
Else Marie Basse

  Begivenheder i hendes liv:1. Dåb, 1848, Eltang Kirke Vejle, Kolding, , Danmark.2. Bopæl, 1848.1860, Østerholm Eltang Vejle, , , Danmark. 33. Bopæl, 1870.1901, Herslev Vejle, , , Danmark. 44. Bopæl, 1911, Herslev Vejle, , , Danmark. 5 Denne begivenhed blev delt med Niels Basse (Beboer) og Peder Basse (Beboer)5. Begravelse, 1913, Herslev Kirke Vejle, Fredericia, , Danmark.


Else blev gift med Poul Jeppesen Basse, søn af Jeppe Christensen Basse og Kirsten Poulsdatter. (Poul Jeppesen Basse blev født den 4. sep. 1833 i Herslev Kirke Vejle, Fredericia, , Danmark 6 og døde den 12. jan. 1911 i Herslev Kirke Vejle, Fredericia, , Danmark 7.)


Kilder


1 Kirkebog Eltang Vejle 1848. Opslag 5 (AO: 1845-1871 F (k) (KM) )

2 Kirkebog Herslev Vejle 1913. Opslag 211 (AO: 1906-1919 FKVD (KM))

3 Folketælling 1850 Eltang Vejle Niels, Folketælling 1850 Eltang Vejle Niels. Opslag 4 Øverst. Surety:3 .... Folketælling 1855 Eltang Vejle Niels, Folketælling 1855 Eltang Vejle Niels. Opslag 22. Surety:3 .... Folketælling 1860 Eltang Vejle Niels, Folketælling 1860 Eltang Vejle Niels. Opslag 5 Til højre Øverst. Surety:3

4 Folketælling 1901 Herslev Vejle, Folketælling 1901 Herslev Vejle. Opslag 66. Surety:3 .... Folketælling 1890 Herslev Vejle Else, Folketælling 1890 Herslev Vejle Else. Opslag 5. Surety:3 .... Folketælling 1880 Herslev Vejle Jeppe, Folketælling 1880 Herslev Vejle Jeppe. Opslag 9 Nederst. Surety:3 .... Folketælling 1870 Herslev Vejle, Folketælling 1870 Herslev Vejle. Opslag 35. Surety:3

5 Folketælling 1911 Herslev Vejle. Opslag 23

6 Kirkebog Herslev Vejle 1833 fød. Opslag 19 Øverst (AO: 1827-1836 F (m) (KM) )

7 Kirkebog Herslev Vejle 1911. Opslag 178 Øverst (AO: 1906-1919 FKVD (KM))


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 2. mar. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af christian@neven.dk